Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Početna Arhiva

Zimski rok mature


Nešto o zimskom roku?

Ispiti državne mature polažu se u ljetnome i jesenskome ispitnom roku. Iznimno, uĉenici srednjih škola koji završavaju srednje obrazovanje polaganjem drţavne mature, a istu nisu položili u prethodna dva roka, mogu pristupiti polaganju obveznoga dijela državne mature i u zimskome ispitnom roku.

Kako gimnazijalci završavaju srednje obrazovanje maturom, rok se odnosi samo na njih.

Termin zimskog roka mature je od 16. do 30. listopada.