Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Početna Detalji o ispitu

O ispitu

Zadnje pripreme za ispit iz hrvatskoga jezika


fahrrad-fahren-mZadnje pripreme za sutrašnji ispit uz webinar prof. Nataše Sajko, profesorice uYou can negotiate with your affordable-health.info company or broker if you are unhappy with their offer. Medicinskoj školi Varaždin. Webinar je održan 17.5.2012. Profesorica je ponovila  bitne činjenice za polaganje ispita hrvatskoga jezika na državnoj maturi te je dala odgovore na niz vaših pitanja. 

 

 

http://mojamatura.net/zadatci-hrvatski

https://sites.google.com/site/mojamucionica/samoprovjera

http://sikavica.joler.eu/drzavna-matura/testovi 

 

Detalji o ispitu iz hrvatskoga jezika


hrvatskiHrvatski je jezik na državnoj maturi obvezan predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Hrvatski jezik na višoj ili na osnovnoj razini.

 

 

 

 

Datum pisanja ispita  nalazi se u kalendaru

Dobro proučite ispitni katalog 2012./2013.!


esej_m

15.05.2012. Kako uspješno napisati esej na državnoj maturi

Webinar vodila Nataša Sajko, profesorica u Medicinskoj školi Varaždin.
Profesorica Sajko  je ponovila popis djela na državnoj maturi, ukazala na niz bitnih činjenica za uspješno pisanje eseja te odgovorila na brojna pitanja.

ispit_hr_m

17.05.2012. Hrvatski jezik na državnoj maturi

Pogledajte predavanje Nataše Sajko, profesorice u Medicinskoj školi Varaždin. Profesorica Sajko ponovila je bitne činjenice za polaganje ispita hrvatskoga jezika na državnoj maturi te je, uz g. Gorana Sirovatku, dala odgovore na niz vaših pitanja.

Ispitna djela u školskoj godini 2012./2013. za višu razinu ispita su:

1. Camus, Albert, Stranac

2. Cihlar Nehajev, Milutin, Bijeg

3. Dostojevski, Fjodor Mihajlovič, Zločin i kazna

4. Držić, Marin, Dundo Maroje

5. Flaubert, Gustave, Gospođa Bovary

6. Goethe, Johann Wolfgang, Patnje  mladoga Werthera

7. Kafka, Franz, Preobrazba

8. Krleža, Miroslav, Gospoda Glembajevi

9. Krleža, Miroslav, Povratak Filipa Latinovicza

10. Marinković, Ranko, Ruke (novele: Ruke, Zagrljaj, Anđeo, Prah)

11. Poe, Edgar Allan, Crni mačak

12. Salinger, Jerome David, Lovac u žitu

13. Sofoklo, Antigona

14. Šimić, Antun Branko, Preobraženja

15. Šoljan, Antun, Kratki izlet.

Ispitna djela u školskoj godini 2012./2013. za osnovnu razinu ispita su:

  1. Boccaccio, Giovanni, Dekameron (Uvod; 1. dan  1. novela; 2. dan 3. novela)

  2. Cesarić, Dobriša, Lirika

  3. Goethe, Johann Wolfgang, Patnje mladoga Werthera

  4. Gundulić, Ivan, Dubravka

  5. Ibsen, Henrik, Nora

  6. Krleža, Miroslav, Gospoda Glembajevi

  7. Matoš, Antun Gustav, Pjesme

  8. Novak, Vjenceslav, Posljednji Stipančići

  9. Sofoklo, Antigona


    
   Lektira 2012./2013.

   lektira

   studij.hr
   studij

   Mrežne stranice AZVO na kojima usoporediti studijske programe koristeći alikaciju Usporedi studije,. [...]

   Facebook