Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Početna Fizika

Državna matura iz fizike - priprema za ispit


 1. Provjerite usvojena znanja prema popisu obrazovnih ishoda za svako područje ispitivanja prema Ispitnom katalogu za ispit državne mature iz fizike.


 2. Dobro proučite način ispitivanja, jer je za uspjeh na ispitu važno upoznati sve detalje (Ispitni katalog): 
  • Strukturu ispita i bodovni udjeli područja ispitivanja
  • Tehnički opis ispita - izgled i način rješavanja
  • Opis bodovanja - prema vrsti zadatka i području ispitivanja
  • Primjere zadataka s detaljnim pojašnjenjem

 3. Riješite ogledni primjer testa, probne mature te nacionalnih ispita provedenih proteklih godina
 4. Riješite online  verziju državne mature sastavljenu na temelju oglednih ispita za državnu maturu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja na internetskoj stranici http://ispiti.skole.hr/ .  


 5. Eksperiment je vrlo važan dio nastave Fizike te se očekuje da su učenici tijekom četverogodišnje nastave imali prilike sudjelovati u izvođenju demonstracijskih eksperimenata, kao i nekih elementarnih mjerenja. Zbog postojećih značajnih razlika među školama u opremljenosti eksperimentalnim priborom, kao i u broju sati Fizike, nisu propisani obvezni pokusi koje svaki učenik treba izvesti tijekom školovanja, kao ni njihov broj.
  Naveden je popis pokusa koji se preporučuju izvesti, ali koji se mogu zamijeniti i drugim pokusima prema mogućnostima pojedine škole i izboru nastavnika Fizike. U ispitu se ne će provjeravati poznavanje navedenih pokusa, ali će biti pitanja koja provjeravaju kompetencije koje se primarno stječu eksperimentalnim radom, kao što su, npr. obradba i tumačenje rezultata mjerenja, razumijevanje značenja pogrješke mjerenja, kontrola varijabli itd.


 6. Jedinice, oznake i nazivlje u katalogu i ispitu na državnoj maturi iz Fizike 2011. usuglašeni su sa Zakonom o mjernim jedinicama, NN 58/93.

Pročitajte 15 zlatnih pravila za uspjeh na testovima Jutarnjeg lista.