Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Početna Fizika Državna matura iz fizike

Državna matura iz fizike

Webinar: Fizika na DM 2011./2012.


 

28.05.2012. Fizika na državnoj maturi
Webinar je vodio Nedeljko Begović, profesor u Gimnaziji Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima. Ukratko je ponovio bitne činjenice iz ispitnog kataloga, obrazovne ishode i strukturu ispita. Detaljnije je govorio o prijašnjim zadacima za koje se ispostavilo da su učenicima problematični i da je postotak riješenosti izuzetno nizak. U interaktivnom dijelu webinara učenici su se uključili u rješavanje zadataka.

Slike s webinara

 

Ispit iz fizike na državnoj maturi


fizikaFizika je na državnoj maturi izborni predmet.

Datum pisanja ispita: 24.5.2013. od 9.00 do 12.00
Trajanje ispita:  180 minuta
Ukupni broj bodova: 80.

 

 

 

28.05.2012. Fizika na državnoj maturi
Webinar (videokonferenciju) iz fizike je vodio Nedeljko Begović, profesor u Gimnaziji Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima. Ukratko je ponovio bitne činjenice iz ispitnog kataloga, obrazovne ishode i strukturu ispita. Detaljnije je govorio o prijašnjim zadacima za koje se ispostavilo da su učenicima problematični i da je postotak riješenosti izuzetno nizak. U interaktivnom dijelu webinara učenici su se uključili u rješavanje zadataka. Svakako pogledajte snimku!

fizika

 

Ispitni katalog 2012./2013. - temeljni dokument za pisanje ispita državne mature! Dobro proučiti i isprintati.

Svi dosadašnji ispiti državne mature iz fizike .pdf format s NCVVO-a

Simulacija ispita na ispiti.skole.hr

Web prof. Nedeljka - Državna matura iz fizike - materijali za učenje i interaktivni zadatci s objašnjenima za vježbu

www.tonimilun.com - 35 zadataka riješenih putem videolekcija

 

 

Državna matura iz fizike - priprema za ispit


 1. Provjerite usvojena znanja prema popisu obrazovnih ishoda za svako područje ispitivanja prema Ispitnom katalogu za ispit državne mature iz fizike.


 2. Dobro proučite način ispitivanja, jer je za uspjeh na ispitu važno upoznati sve detalje (Ispitni katalog): 
  • Strukturu ispita i bodovni udjeli područja ispitivanja
  • Tehnički opis ispita - izgled i način rješavanja
  • Opis bodovanja - prema vrsti zadatka i području ispitivanja
  • Primjere zadataka s detaljnim pojašnjenjem

 3. Riješite ogledni primjer testa, probne mature te nacionalnih ispita provedenih proteklih godina
 4. Riješite online  verziju državne mature sastavljenu na temelju oglednih ispita za državnu maturu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja na internetskoj stranici http://ispiti.skole.hr/ .  


 5. Eksperiment je vrlo važan dio nastave Fizike te se očekuje da su učenici tijekom četverogodišnje nastave imali prilike sudjelovati u izvođenju demonstracijskih eksperimenata, kao i nekih elementarnih mjerenja. Zbog postojećih značajnih razlika među školama u opremljenosti eksperimentalnim priborom, kao i u broju sati Fizike, nisu propisani obvezni pokusi koje svaki učenik treba izvesti tijekom školovanja, kao ni njihov broj.
  Naveden je popis pokusa koji se preporučuju izvesti, ali koji se mogu zamijeniti i drugim pokusima prema mogućnostima pojedine škole i izboru nastavnika Fizike. U ispitu se ne će provjeravati poznavanje navedenih pokusa, ali će biti pitanja koja provjeravaju kompetencije koje se primarno stječu eksperimentalnim radom, kao što su, npr. obradba i tumačenje rezultata mjerenja, razumijevanje značenja pogrješke mjerenja, kontrola varijabli itd.


 6. Jedinice, oznake i nazivlje u katalogu i ispitu na državnoj maturi iz Fizike 2011. usuglašeni su sa Zakonom o mjernim jedinicama, NN 58/93.

Pročitajte 15 zlatnih pravila za uspjeh na testovima Jutarnjeg lista.

 

Državna matura iz fizike - detalji o ispitu - prema Vodiču za državnu maturu


Preuzeto iz vodiča za državnu maturu - str. 41-42

Što se ispituje ispitom iz Fizike?
Ispitom iz Fizike provjerava se u kojoj su mjeri učenici u stanju primijeniti znanja i vještine iz Fizike koje su stjecali i razvijali tijekom školovanja.
Ispitom iz Fizike provjerava se u kojoj mjeri znate, tj. možete primijeniti:

 • matematička i eksperimentalna znanja i vještine u fizici
 • osnovne koncepte i zakone iz područja mehanike
 • osnovne koncepte i zakone iz područja termodinamike
 • osnovne koncepte i zakone iz područja elektriciteta i magnetizma
 • osnovne koncepte i zakone iz područja titranja, valova i optike
 • osnovne koncepte i zakone iz područja moderne fizike.

Ispitom iz Fizike provjerava se dostignuta razina znanja te kompetencija u ovim ispitnim cjelinama:

1. Mehanika
2. Termodinamika
3. Elektromagnetizam
4. Titranje, valovi i optika
5. Moderna fizika.

Postotni bodovni udio ispitnih cjelina prikazan je u tablici.

Bodovi za fiziku

Kako izgleda ispit iz Fizike?

Ispit je pisani, a sastoji se od 35 zadataka koji su razdijeljeni u dva dijela. Dobivate omotnicu u kojoj su dvije ispitne knjižice, knjižica s formulama, list za odgovore i list za koncept.

Prvi dio ispita sadrži 24 zadatka višestrukoga izbora, a drugi dio 11 zadataka otvorenoga tipa. Svaki zadatak višestrukoga izbora donosi 2 boda, a zadatci otvorenoga tipa mogu nositi 2 ili 4 boda, što će biti naznačeno u ispitnoj knjižici.

Ukupni broj bodova je 80. U prvome dijelu može se ostvariti 48 bodova (60%), a u
drugome dijelu 32 boda (40%).

Kakvi su zadatci u ispitu iz Fizike?

U prvome dijelu ispita su zadatci višestrukoga izbora. Većina zadataka ima četiri ponuđena odgovora, a manji broj zadataka ima tri onuđena odgovora. Na listu za odgovore trebate znakom X označiti samo jedan od triju ili četiriju ponuđenih odgovora.

U drugome dijelu ispita je 11 zadataka otvorenoga tipa. To su zadatci dopunjavanja, zadatci kratkih odgovora i zadatci produženih odgovora.

U zadatcima dopunjavanja i zadatcima kratkih odgovora trebate upisati točan odgovor na predviđeno mjesto u ispitnoj knjižici. U zadatcima produženih odgovora trebate uz odgovor prikazati i postupak rješavanja koji će se bodovati. Numerički odgovori moraju uključivati i odgovarajuću mjernu jedinicu (inače ne donose bodove).

Što se od Vas očekuje u ispitu iz Fizike?
Od Vas se očekuje da ćete ozbiljno proučiti obrazovne ishode u Ispitnome katalogu iz Fizike. U njemu možete saznati što konkretno trebate znati, razumjeti i moći učiniti kako biste postigli uspjeh na ispitu.

Pribor
Tijekom ispita iz Fizike dopušteno je rabiti uobičajeni pribor za pisanje (grafitna olovka, kemijska olovka plave ili crne boje) i crtanje (trokuti, ravnalo, kutomjer, šestar) te džepno računalo. Nije dopušteno rabiti nikakve dodatne materijale.

Ažurirano (Utorak, 30 Ožujak 2010 22:03)