Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Početna Uporaba računala

Uporaba računala


Zadatci:

 

2.1. Osnove uporabe računala i primjenskih programa

Obrazovni ishodi su:

 • objasniti ulogu sklopovskih i programskih dijelova računala 
 • opisati ulogu operacijskoga sustava te navesti primjere operacijskih sustava 
 • opisati i primijeniti osnove naredbe operacijskoga sustava (stvaranje, premještanje, kopiranje, brisanje, preimenovanje mapa i datoteka, pretraživanje po zadanome ključu, značenje atributa datoteka i mapa) 
 • objasniti pojam datoteke i prepoznati tipične vrste  datoteka (izvršne, sistemske, tekstualne, zvučne, slikovne, video, web stranice) 
 • opisati organizaciju smještaja datoteka u vanjske spremnike: pogone (drive), mape  
 • protumačiti razloge sažimanja podataka i navesti  neke primjere formata sažetoga zapisa  
 • objasniti razloge redovitoga pohranjivanja podataka i sigurnosnih kopija datoteka 
 • primijeniti postupke za prilagođavanje postavki računala 
 • razumjeti pojmove vezane za instaliranje programa (pojam licence, prihvaćanje uvjeta, upisivanje ključa, autorska prava) i objasniti razlike između zaštićenoga i slobodnoga softvera 
 • osmisliti, razviti i kreirati obradbu skupine podataka
 • uporabiti program za obradbu teksta 
 • uporabiti program za izradbu prezentacija 
 • uporabiti program za izradbu proračunskih tablica (primjena standardnih matematičkih operacija i funkcija, apsolutna i relativna adresa) 
 • vrjednovati, objasniti i kreirati primjereni graički prikaz podataka 
 • prosuditi značaj i posljedice štetnih programa te ukazati na važnost primjerene zaštite 
 • obrazložiti smisao povezivanja računala, opisati i razlikovati vrste računalnih mreža (LAN, WAN, internet) te objasniti zadaću pojedinih računala u mreži (poslužitelj i korisnik) 
 • objasniti osnovna načela paketne mrežne komunikacije 
 • objasniti i razlikovati brzine prijenosa podataka unutar mreže te kvantitativno povezati brzinu prijenosa, duljinu trajanja prijenosa i količinu prenesenih podataka 
 • objasniti ulogu uređaja za povezivanje računala i mreža te načine povezivanja na internet
 • objasniti pojmove vezane za računalne mreže i internet: IP adresa, DNS, domena, protokol  
 • razlikovati i koristiti osnovne usluge interneta i njihove protokole 
 • objasniti pojmove vezane za WWW (web): web sjedište, web stranica, web preglednik, web poslužitelj, hiperveza, URL, web tražilica 
 • protumačiti i primijeniti osnovna načela komunikacije putem elektroničke pošte 
 • objasniti  smisao zaštite privatnosti te autorskih prava sadržaja na internetu 
 • razlikovati značenje i ulogu tipki na tipkovnici.

Obrazovni ishodi  preuzeti iz Ispitnog kataloga za državnu maturu  sa stranice www.ncvvo.hr
gdje možete pročitati potpune i detaljne informacije o polaganju ispita iz informatike.

Ažurirano (Nedjelja, 10 Ožujak 2013 09:33)