Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Petica na B razini


Za fakultet koji traži nižu razinu iz nekog predmeta, je li bolje položit nižu razinu s 5 ili višu razinu s 2?

Omjer bodova B i A razine je 1,6. Dakle, ako kandidat polaže ispit na osnovnoj B razini, može osvojiti najviše 62,50% od maksimalnog broja bodova koje daje određeni fakultet.

rangovi_06

Do sada je ocjena odličan (5) s niže razine odgovarala ocjenama 2 do 3 s više razine, u ovisnosti o postotku. Ali treba dobro vidjeti dozvoljava li fakultet B razinu.

 

Pogledajte tablicu s postotcima koji su bili potrebni za ocjenu odličan (5) na B razini iz četiri obvezna predmeta kroz sve dosadašnje mature i odgovarajuće bodove i ocjene na A razini. Tablica je napravljena na temelju pragova prolaznosti s dosadašnjih državnih matura  sa stranica www.ncvvo.hr

Iz brošure "Državna matura 2011./2012. i prijave za upis na studijske programe"

Ako visoko učilište kao uvjet upisa na određeni studijski program traži položen obvezni ispit državne mature na osnovnoj razini (B), za takav se studijski program mogu natjecati i kandidati koji su traženi ispit položili na višoj razini (A). Prilikom izrade rang-lista za takve studijske programe rezultat postignut na višoj razini (A) vrijedi 60% više od istoga rezultata postignutoga na osnovnoj razini (B). Zbog toga, maksimalan broj bodova koji se može dobiti po osnovi toga ispita dobit će samo kandidat koji položi ispite na višoj razini (A). Kandidat koji položi ispit na osnovnoj razini (B) dobit će najviše 62,5% od maksimalnoga broja bodova.

Kandidat koji je završio najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje u Republici Hrvatskoj od 2010. godine na dalje, a koji položi osnovnu razinu (B) određenoga ispita nema mogućnost prijave za upis na studijski program koji traži položenu višu razinu (A). Ostali kandidati mogu prijaviti taj studijski program, no neće dobiti odgovarajuće bodove ako ne polože ispit na višoj razini (A).

Ako kandidat dobije nedovoljan (1) na ispitu više razine (A), ne postoji mogućnost da se stečeni bodovi više razine (A) preračunaju u prolaznu ocjenu na osnovnoj razini (B). Ispiti ocijenjeni ocjenom nedovoljan (1) smatraju se nepoloženima.