Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Početna Programiranje

Programiranje


Zadatci:

Osnove

 

2.3. Rješavanje problema programiranjem

Obrazovni ishodi su:

 • objasniti pojam i osnovna svojstva algoritma
 • navesti i primijeniti jezike za zapisivanje algoritama (dijagram toka i pseudojezik)
 • nabrojati, razlikovati i usporediti vrste programskih jezika
 • identiicirati faze izradbe programa i razlikovati vrste pogrješaka
 • usvojiti i znati razlikovati (protumačiti) pojam i uporabu varijable i konstante
 • razlikovati i znati primijeniti jednostavne tipove podataka (cjelobrojne, realne, znakovne, logičke)
 • prepoznati i primijeniti naredbu pridruživanja
 • prepoznati i primijeniti aritmetičke, logičke i relacijske operatore i njihove prioritete
 • prepoznati i primijeniti deinirane standardne funkcije
 • modiicirati i prestrukturirati matematičke izraze u pseudojezik i obrnuto
 • razlikovati i uporabiti unos i ispis podataka
 • zaključiti kada i osmisliti kako primijeniti naredbu grananja (jednostruku, višestruku)
 • raspoznati i primijeniti naredbe ponavljanja (s provjeravanjem uvjeta, s unaprijed zadanim brojem ponavljanja, ugniježdene naredbe ponavljanja)
 • rabiti brojač
 • poznavati i primijeniti standardne algoritme:
   - za zamjenu sadržaja dviju varijabli
   - za prebrojavanje prema zadanome kriteriju
   - za zbrajanje prema zadanome kriteriju
   - za pretraživanje prema zadanome kriteriju
   - za izračun srednje vrijednosti brojeva
   - za traženje najmanjega i najvećega među (učitanim) brojevima
   - za rad s prirodnim brojevima
 • analizirati algoritme prikazane u pseudojeziku

Obrazovni ishodi  preuzeti iz Ispitnog kataloga za državnu maturu  sa stranice www.ncvvo.hr
gdje možete pročitati potpune i detaljne informacije o polaganju ispita iz informatike.

Ažurirano (Nedjelja, 10 Ožujak 2013 09:33)