Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Početna VIŠA RAZINA

Matematika - viša razina

Matematika na maturi - viša razina - detalji


math

 

 

Matematika je obvezni predmet na državnoj maturi.

 

 

 

 mah-ik Ispitni katalog - ključni dokument za pripremu državne mature
math-savjeti

Preporuke za rješavanje ispita iz Matematike A i B

objavljene 04.01.2012.
mat-webinar

Videokonferencija - webinar sa savjetima za pisanje ispita državne mature 2011./2012. - A

Prezentacija s webinara - A

math-a

Brojni zadatci za vježbu:
Algebra i brojevi - A

Funkcije - A
Jednadžbe i nejednadžbe - A
Geometrija - A 

math-ispiti-a

 

Dosadašnji ispiti s ncvvo.hr - A (.pdf)

Riješeni ispit DM  A ljeto 2011.

 

math-demo

Demo interaktivni ispiti razina A  na ispiti.skole.hr


Prije mature 2010./2011. održano je  online predavanje s uputama i nizom važnih detalja za maturu iz matematike - viša razina.
Sažetak, tj. prezentacija s webinara:

 

 

PODRUČJA ISPITIVANJA s zadacima za vježbu:

 

VIŠA RAZINA

OSNOVNA RAZINA

Brojevi i algebra

Brojevi i algebra

osnovne računske operacije

osnovne računske operacije

omjeri

omjeri

postotci

postotci

izražavanje veličina

izražavanje veličina

rabiti džepno računalo

rabiti džepno računalo

rabiti mjerne jedinice u geometriji i u  zadatcima s tekstom

pretvarati mjerne jedinice

 

računati s jedinicama za duljinu, površinu, obujam, vrijeme, masu i novac

Funkcije

 

odrediti domenu funkcije


određivanje funkcijskih vrijednosti


odrediti nultočke funkcije


crtati grafove polinoma najviše 3. stupnja


prepoznati zadani niz


rabiti derivaciju funkcije kod ispitivanja tijeka funkcije

 

 

 

Jednadžbe i nejednadžbe

Jednadžbe i nejednadžbe

linearne jednadžbe i nejednadžbe

linearne jednadžbe i nejednadžbe

kvadratne jednadžbe i nejednadžbe

kvadratne jednadžbe

jednadžbe i nejednadžbe koje se mogu  riješiti faktorizacijom

rješavati sustave algebarski i grafički

jednadžbe/nejednadžbe s potencijama jednakih baza

 

jednadžbe/nejednadžbe koje se mogu riješiti izravnom primjenom definicije logaritma


rješavati sustave algebarski i grafički

 

 

 

Geometrija

Geometrija

trigonometrija pravokutnog trokuta

rabiti Pitagorin poučak i njegov obrat

koordinatni prikaz vektora

odrediti opseg i površinu

eksplicitni i implicitni oblik jednadžbe pravca

prikazati točke u koordinatnome sustavu

odrediti jednadžbu kružnice iz zadanih elemenata i obrnuto

očitati koordinate točaka u koordinatnome sustavu

rabiti formule iz knjižice s formulama

rabiti eksplicitni i implicitni oblik jednadžbe pravca

 

rabiti formule iz knjižice s formulama


Ažurirano (Ponedjeljak, 29 Travanj 2013 07:09)