Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Početna Vijesti Rezultati upisa u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija u ak. god. 2013./2014. na Sveučilištu u Zagrebu

Rezultati upisa u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija u ak. god. 2013./2014. na Sveučilištu u Zagrebu


SuZ_-_NOVI_89Konačne podatke o broju slobodnih mjesta za jesenski upisni rok kandidati moraju provjeriti na mrežnim stranicama www.postani-student.hr/Ucilista/Default.aspx. Ljetni upisni rok na Sveučilištu u Zagrebu uspješno se završava i vjerujemo da će se većina slobodnih mjesta popuniti u jesenskom roku te će podaci o ukupnoj popunjenosti biti poznati potkraj rujna.


 

Na temelju podataka iz Središnjega prijavnoga ureda Agencije za znanost i visoko obrazovanje o potvrdama upisa kandidata u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija u ak. god. 2013./2014. u ljetnom upisnom roku, Sveučilište u Zagrebu popunit će 11 814 upisnih mjesta na 230 studijskih programa.

Konačni podaci o stvarno upisanim studentima bit će dostupni nakon što tijekom ovoga tjedna sve sastavnice završe upisni postupak u ljetnom roku te objave broj slobodnih mjesta za jesenski rok.

Budući da je na ljetnom upisnom roku čak 11 814 kandidata potvrdilo svoju namjeru upisa na Sveučilište u Zagrebu, moguće je zaključiti da su ukupni upisni rezultati za Zagrebačko sveučilište u odnosu na protekle dvije uspješne godine čak i malo bolji, te da će i ove godine ukupna popunjenost kvote biti blizu maksimalne. S obzirom na činjenicu da je Senat potkraj 2012. donio odluku o upisnim kriterijima koji su u usporedbi s ostalim sveučilištima i studijskim programima u Hrvatskoj bitno zahtjevniji, uspješni upisni rezultati Sveučilišta u Zagrebu još su značajniji.

Podsjetimo, u skladu s Odlukom Senata, za upis studenata u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija u ak. god. 2013./2014. na Sveučilištu u Zagrebu osigurana su ukupno 12 456 mjesta za studente brucoše. U okviru ove kvote, 10 576 mjesta osigurano je za redovite studente, 1455 mjesta za izvanredne studente, a 425 mjesta za studente strane državljane.

Budući da su kandidati hrvatski državljani koji su se natjecali za upis na Sveučilište u Zagrebu svojim potvrdama upisa u ljetnom upisnom roku popunili ukupno čak 11 776 upisnih mjesta (od njih ukupno 12 769)[1], ukupna popunjenost kvote na Sveučilištu u Zagrebu na razini je od 92 posto. Pritom je kvota za redovite studije popunjena na razini od 94 posto, za izvanredne studije 79 posto, a za stručne studije 77 posto.

Upisna mjesta za studente strane državljane uglavnom su ostala nepopunjena budući da je pravo upisa na Sveučilište u Zagrebu u ljetnom upisnom roku ostvarilo ukupno 38 studenata. Iznimka su studiji Farmacije (Farmaceutsko-biokemijski fakultet), Dentalne medicine (Stomatološki fakultet), Studij za instrumentaliste (Muzička akademija) i Rehabilitacije (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), koji su u potpunosti popunili i kvote za strane studente.

Iako je prema podatcima o potvrdama upisa kandidata u ljetnom upisnom roku većina studijskih programa na Sveučilištu u Zagrebu popunjena, zbog manjih fluktuacija u popunjenosti na temelju stvarnog upisa te na temelju prenamjene kvote za strane studente, u jesenskom roku ostalo je poneko slobodno mjesto na dosta studijskih programa. U nastavku navodimo studije na kojima je izgledno da će imati više slobodnih mjesta u jesenskom upisnom roku.

Veći broj slobodnih mjesta (njih ukupno 75) ostao je na nastavničkim smjerovima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (Fizika i informatika, Fizika i kemija, Fizika i tehnika, Fizika,  Matematika i fizika), koji su uglavnom deficitarni na tržištu rada. U svrhu poticanja studenata na upis nastavničkih smjerova u prirodoslovlju i informatici, Sveučilište u Zagrebu od sljedeće akademske godine na tim će smjerovima uvesti posebne subvencije za participacije studenata na višim godinama studija.

Nadalje, mjesta za upis ostalo je i na studijima usmjerenima na informatiku i računarstvo, koji su traženi na tržištu rada: Informacijski sustavi i Poslovni sustavi (FOI, sveučilišni studij, 47 mjesta), Primjena informacijske tehnologije u poslovanju (FOI, izvanredni i stručni, 26 mjesta), Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo (FER, 101 mjesto). Međutim, važno je reći da se za upis na spomenute sveučilišne studije traži položena viša razina matematike te da FER ima i dodatni upisni kriterij prema kojem zbroj ocjena na maturi iz matematike i fizike mora biti veći ili jednak 7.

Na još barem dva tehnička fakulteta ima ponešto slobodnih mjesta. Tako je na Grafičkom fakultetu za sada ostalo još 39 slobodnih mjesta, a na Tekstilno-tehnološkom fakultetu 24 upisna mjesta. U biotehničkom području važno je istaknuti da je na Agronomskom fakultetu ostalo je 16 slobodnih mjesta na studiju Krajobrazne arhitekture.

Na jesen će mjesta biti i na nekim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu iz društveno-humanističkog područja. Na Hrvatskim studijima ima slobodnih mjesta na studijima Komunikologije, Sociologije, Latinskoga jezika, Povijesti i Filozofije, kao i na studiju Indologije na Filozofskom fakultetu. Na Kineziološkom fakultetu slobodno je barem 180 mjesta na stručnom izvanrednom studiju za izobrazbu trenera. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu ostalo je oko 180 slobodnih mjesta za upis na različite studijske programe, kao i 19 mjesta na studiju Protestantske teologije (zajednički studij Sveučilišta u Zagrebu i Teološkog fakulteta "Matija Vlačić Ilirik"). Na Pravnom fakultetu ostalo je također 50-ak slobodnih mjesta na izvanrednom studiju Prava.

Na kraju, na pojedinim studijima umjetničkih akademija ostalo je također slobodnih mjesta. Tako je na Muzičkoj akademiji ostalo 30-ak slobodnih upisnih mjesta, a na jesen će budući studenti moći konkurirati i za ukupnu predviđenu upisnu kvotu na studiju Glume, kao i za upis na tri sasvim nova studijska programa iz područja plesne umjetnosti. Riječ je o sveučilišnim preddiplomskim studijima Suvremeni ples(izvedbeni i nastavni studijski program) i Baletna pedagogija, koji će se od sljedeće akademske godine prvi put izvoditi u Hrvatskoj, i to na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Zbog zahtjevnosti organizacije razredbenog postupka za ove studije, za koje već sada vlada veliko zanimanje, upisi prve generacije studenata provodit će se samo u rujanskomu roku. Na spomenute studijske programe moći će se upisati ukupno 30 studenata, pri čemu je u okviru kvote za studij Suvremeni ples predviđeno 22 mjesta (izvedbeni studij 15 mjesta, nastavnički studij 7 mjesta), a za studij Baletna pedagogija 8 upisnih mjesta.

izvor: unizg.hr