Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Početna FAQ

Odjava ispita državne mature

Pitanja o državnoj maturi

Je li potreban konkretan razlog za odjavu ispita državne mature?

Ispit se može odjaviti do 30. 4. 2014., a potrebno je: 

  • Učenici 4. razreda srednjih škola u RH zamolbu za odjavom dostavljaju školskom ispitnom povjerenstvu.
  • Svi ostali pristupnici javljaju se Centru na način kako će biti objavljeno nakon završetka roka za prijave.

Ako se ispit ne odjavi do navedenog roka, a ispitu se ne pristupi, tada se mora priložiti dokaz o opravdanosti izostanka prema čl. 18. Pravilnika o polaganju državne mature. U protivnom se smatra da je iskorišten ispitni rok te je nužno platiti naknadu za troškove polaganja ispita.

 

 

Dozvoljena džepna računala

Pitanja iz matematike

Na mrežnoj stranici NCVVO-a objavljena je http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2010-03-31/uputa_o_racunalima.pdf, koja navodi svojstva dopuštenih i nedopuštenih računala.

Da bismo pomogli u snalaženju pristupnicima i nastavnicima, naveli smo i neke primjere (najčešće korištenih) džepnih računala: http://dokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_13-14/Kalkulatori/primjeri_dzepna_racunala.pdf

odgovor iz NCVVO

Preporučamo da na vrijeme nabavite džepno računalo te ga dobro proučite. Ako niste sigurni za model, upit možete poslati na ncvvo.hr ili na naš mail http://mojamatura.net/kontakt.

Pojedini modeli imaju oznaku derivacije, a ipak se nalaze  na popisu dozvoljenih jer računaju derivaciju numerički u zadanoj točki za razliku od onog što vi trebate na maturi. (prema mailu Zlatko Zadelj, dipl. ing., viši stručni savjetnik u Odjelu za ispitne materijale).

 

Propisani pribor

Pitanja o državnoj maturi

Smijemo li na ispitima osim ispitnih knjižica imati i obične papire ili tako nešto? Na čemu bismo mogli rješavati zadatke npr iz matematike, fizike i kemije?

Za svaki je ispit propisan pribor koji je dopušteno upotrebljavati, a naveden je u ispitnim katalozima za pojedini predmet i u Vodiču kroz ispite državne mature. Za rješavanje zadataka možete upotrebljavati list za koncept koji je sastavni dio ispitnog materijala. Sadržaj lista za koncept se ne boduje.
 

Najčešća pitanja - siječanj 2014.

Pitanja o državnoj maturi

Ranije položeni ispiti DM – ne žele ponovo polagati

Položene ispite državne mature, osim ako sami ne želite, ne morate ponovo polagati. Možete prijaviti samo studijske programe, a Vaši će rezultati biti pridruženi automatski kad se formiraju rang liste. 

 

Ranije položeni ispiti DM – moraju/žele polagati neke

Vaši rezultati položenih ispita vrijede trajno, tako da ove godine možete polagati samo one ispite koji Vam trebaju radi upisa na željeni fakultet. Rezultati položenih ispita i iz prethodne godine bit će automatizmom dodani u trenutku formiranja rang lista.

Napominjemo sljedeće: u slučaju da odlučite ponovno polagati ispit kojega ste već položili, za rangiranje će se uzeti zadnji rezultat (ovogodišnji), bez obzira je li bolji ili lošiji od prethodnoga.

 

Ispis prijavnice

Nakon što prijavite sve željene ispite, dužni ste zaključati prijavu na poveznici Moj odabir /Potvrđujem konačnu prijavu ispita državne mature, kako bi preuzeli prijavnicu, koja će Vam se tada pokazati.

Prijavnica je dokument na kojem se nalaze osobni podatci te ispiti koje je kandidat prijavio. Ispisanu prijavnicu iz sustava potrebno je potpisati i poslati na adresu Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (Petračićeva 4, 10 000 Zagreb).

 

Uplate

Ispite možete uplatiti u bilo kojoj poslovnici banke ili u poštanskom uredu ili internet bankarstvom. Podatci za uplatu, odnosno broj računa i suma objavljeni su Vam na Vašoj stranici u sustavu, na poveznici Moji podatci/zaduženja i uplate.

 

Mjesto pisanja

Mjesto pisanja odabrat ćete prilikom prijave ispita u padajućem izborniku, između 5 ponuđenih gradova, a točna adresa ispitnoga mjesta objavljuje se pet dana prije pisanja ispita na Vašoj stranici, na poveznici Moj raspored.

 

Poslani dokumenti/prijavnica – nije označeno u sustavu

Postupak zaprimanja i verifikacije dokumenata je proces koji ima propisane procedure i traje nešto duže. Pojedinačno zaprimanje dokumentacije nismo u mogućnosti provjeravati. Kada Vaši dokumenti dođu na red, sve podatke unijet ćemo u sustav i bit će Vam vidljivo na Vašoj stranici na poveznici Zaprimljen dokumenti.

Izgubljen PIN i TAN

Novi mogu zatražiti slanjem sms poruke OPET na broj 66354.Izgubljen/ukraden mobitel

Potrebno je putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript poslati osobne podatke:

- ime i prezime

- OIB

- datum rođenja

- broj mobitela upisanoga u sustav

- novi broj mobitela

 

Učenici 4. razreda mogu se javiti ispitnome koordinatoru u svojoj školi koji će se javiti Centru za izdavanje novoga PIN-a i TAN-a.

 

Netočan podatak u sustavu na poveznici Opći podatci

Učenici 4. razreda srednjih škola u RH, iz razloga što se njihovi podatci u sustav prenose iz e-matice, moraju se javiti u školu administratoru e-matice, koji će taj podatak ispraviti u e-matici i nakon sljedeće sinkronizacije ispravan podatak bit će vidljiv i u sustavu.

Svi ostali pristupnici javljaju se Centru putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili telefonom na broj Info centra 01 4501 899.

 

Dozvoljena džepna računala

Na mrežnoj stranici centra objavljena je http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2010-03-31/uputa_o_racunalima.pdf, koja navodi svojstva dopuštenih i nedopuštenih računala.

Da bismo pomogli u snalaženju pristupnicima i nastavnicima, naveli smo i neke primjere (najčešće korištenih) džepnih računala: http://dokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_13-14/Kalkulatori/primjeri_dzepna_racunala.pdf

 

Rokovi

Svi važni rokovi objavljeni su u kalendaru aktivnosti na početku svake brošure na stranici www.postani-student.hr te na poveznici http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2013-12-03/kalendar_aktivnosti_2014.pdfOdjava ispita

Prijavljeni ispiti mogu se odjaviti. Rok za odjavu ispita je: 30. 4. 2014.

Učenici 4. razreda srednjih škola u RH zamolbu za odjavom dostavljaju školskom ispitnom povjerenstvu.

Svi ostali pristupnici javljaju se Centru na način kako će biti objavljeno nakon završetka roka za prijave. 

Koliko vrijedi državna matura?

Pitanja o državnoj maturi

Zanima me koliko vremenski vrijedi položena državna matura, za ostvarivanje prava natječaja za upis na neki fakultet? hvala

Rezultati položene državne mature mogu se koristiti do daljnjega (za cijeli život :D) za ostvarivanje prava za upis na fakultet. 

 

Petica na B razini

Pitanja o državnoj maturi

Za fakultet koji traži nižu razinu iz nekog predmeta, je li bolje položit nižu razinu s 5 ili višu razinu s 2?

Omjer bodova B i A razine je 1,6. Dakle, ako kandidat polaže ispit na osnovnoj B razini, može osvojiti najviše 62,50% od maksimalnog broja bodova koje daje određeni fakultet.

rangovi_06

Do sada je ocjena odličan (5) s niže razine odgovarala ocjenama 2 do 3 s više razine, u ovisnosti o postotku. Ali treba dobro vidjeti dozvoljava li fakultet B razinu.

 

Pogledajte tablicu s postotcima koji su bili potrebni za ocjenu odličan (5) na B razini iz četiri obvezna predmeta kroz sve dosadašnje mature i odgovarajuće bodove i ocjene na A razini. Tablica je napravljena na temelju pragova prolaznosti s dosadašnjih državnih matura  sa stranica www.ncvvo.hr

Iz brošure "Državna matura 2011./2012. i prijave za upis na studijske programe"

Ako visoko učilište kao uvjet upisa na određeni studijski program traži položen obvezni ispit državne mature na osnovnoj razini (B), za takav se studijski program mogu natjecati i kandidati koji su traženi ispit položili na višoj razini (A). Prilikom izrade rang-lista za takve studijske programe rezultat postignut na višoj razini (A) vrijedi 60% više od istoga rezultata postignutoga na osnovnoj razini (B). Zbog toga, maksimalan broj bodova koji se može dobiti po osnovi toga ispita dobit će samo kandidat koji položi ispite na višoj razini (A). Kandidat koji položi ispit na osnovnoj razini (B) dobit će najviše 62,5% od maksimalnoga broja bodova.

Kandidat koji je završio najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje u Republici Hrvatskoj od 2010. godine na dalje, a koji položi osnovnu razinu (B) određenoga ispita nema mogućnost prijave za upis na studijski program koji traži položenu višu razinu (A). Ostali kandidati mogu prijaviti taj studijski program, no neće dobiti odgovarajuće bodove ako ne polože ispit na višoj razini (A).

Ako kandidat dobije nedovoljan (1) na ispitu više razine (A), ne postoji mogućnost da se stečeni bodovi više razine (A) preračunaju u prolaznu ocjenu na osnovnoj razini (B). Ispiti ocijenjeni ocjenom nedovoljan (1) smatraju se nepoloženima.