Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Početna Studiji Upisni kriteriji za ak. god. 2012./2013. na Sveučilištu u Zagrebu

Upisni kriteriji za ak. god. 2012./2013. na Sveučilištu u Zagrebu


sveucilisteZgbSenat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj je sjednici donio odluku o upisnim kriterijima i rokovima za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija u ak. god. 2012./2013. U odnosu na prošlu godinu, kriterije za upis izmijenila je većina sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

Na gotovo svim sastavnicama Sveučilišta provedena je vrlo temeljita analiza i rasprava o izmjeni upisnih uvjeta u odnosu na prethodnu akademsku godinu. Sastavnice Sveučilišta analizirale su upise studenata tijekom dvije godine provođenja državne mature s posebnim osvrtom na uspjeh kojeg su upisani studenti postigli na državnoj maturi, razinu i uspjeh na obveznim predmetima koje su polagali, te uspjeh na ispitima na izbornim predmetima koji su relevantni za pojedini studij.

Preporuke Radne skupine za državnu maturu Sveučilišta u Zagrebu o upisnim kriterijima i rokovima za upis Senat je usvojio još u rujnu ove godine.
U odnosu na prošlu godinu, kriterije za upis izmijenila je većina sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Prije svega ove se izmjene odnose na podizanje razina upisnih kriterija za većinu tehničkih i prirodoslovnih studija za koje će se tražiti položena matematika na vašoj razini, te za većinu nastavničkih i društveno-humanističkih studija za koje će se tražiti položen hrvatski jezik na višoj razini. Također, na većini sastavnica konkretizirano je koji će se izborni predmeti bodovati prilikom upisa, dok su neke sastavnice uvele postotni prag.

Razina matematike
bit će, u odnosu na prošlu godinu, podignuta na višu razinu na 10 sastavnica Sveučilišta, i to na svim studijskim programima koji se izvode na Arhitektonskom, Građevinskom, Grafičkom, Medicinskom, Učiteljskom, Stomatološkom i Fakultetu prometnih znanosti. Agronomski fakultet višu razinu matematike tražit će za upis na dva studijska programa (Hortikultura i Krajobrazna arhitektura), Filozofski fakultet na studiju Psihologije, te Hrvatski studiji na studiju Psihologije i Sociologije.

Razina hrvatskog jezika bit će podignuta na višu razinu na 10 sastavnica Sveučilišta, i to na Akademiji dramske umjetnosti, Ekonomskom, Geodetskom, Arhitektonskom, Medicinskom, Stomatološkom, Veterinarskom, Katoličkom bogoslovnom fakultetu (na četiri studijska programa), Agronomskom fakultetu (Agrarna ekonomika, Hortikultura i Krajobrazna arhitektura) te na Tekstilno-tehnološkom fakultetu (Modni dizajn).

Razina stranog jezika podignuta je u odnosu na prošlu godinu na višu  razinu na četiri sastavnice, i to na Arhitektonskom, Medicinskom, Stomatološkom i na Veterinarskom fakultetu.

Senat je zaključio da će se i iduće godine upisi na fakultete obavljati u dva roka (srpanj, rujan).

Cjelovita informacija o kriterijima za sastavljanje rang-lista za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija u ak. god. 2012./2013. Sveučilišta u Zagrebu bit će dostavljeni Središnjem prijavnom uredu kako bi na vrijeme bili dostupni i na mrežnoj stranici www.postani-student.hr.

 

TABLICA KRITERIJA ZA SASTAVLJANJE RANG-LISTA PRI UPISIMA U ak.god. 2012./2013. (.pdf)